top of page

Avtal Inackordering 

När du kommer för att lämna din katt hos oss skriver vi ett avtal. Här kan du läsa igenom innehållet i avtalet så du vet vad som gäller. Väl på plats hos oss skrivs avtalet på i 2st färdigt utskrivna exemplar.

Namn (Ägare av katt)

Mobilnummer:

Mailadress

Inchekningsdatum/tid__________________________Utcheckningsdatum/tid_____________________________


Antal dygn_________


Kattens Namn och ålder

Namn på egen medhavd kattmat

Ev. specialkost, medicinering,pälsvård

Avmaskad och vaccinerad

Försäkringsbolag och Försäkringsnummer

Kontaktperson med mobilnummer vid ev utlandsvistelse


Om Katten under sin vistelse på Kattpensionat Secret Love skulle insjukna, kommer ägaren att underrättas och veterinär anlitas vid behov. Ägaren står för alla eventuella kostnader för skador och ev. sjukdom i samband med veterinärvård. Dvs. Självrisk, medicin och behandling. Dessa kostnader regleras direkt med kattägarens försäkring.

Skulle det visa sig att försäkringen inte är gällande så står ägaren för samtliga kostnader i samband med veterinärbesöket, vilka betalas med swish/kontant till Kattpensionat SecretLove vid Utcheckning.


Ägare av ovanstående katt medger att Kattpensionat Secret Love äger rätt att transportera dess katt till veterinär för veterinärvård om så skulle behövas.


Jag bekräftar även att min katt är vaccinerad, försäkrad, fri från tovor, loppor och löss. Är frisk och mår bra.


OBS Avhämtas inte katten inom 14 dagar efter överenskommen tid faller katten med sina medhavda tillbehör i Kattpensionat Secret Love´s ägo.


Kattpensionat Secret Love fråntar sig från allt ansvar för sjukdom, brand, olycksfall och andra skador som katten kan ådra sig under sin vistelse på pensionatet och som ej ersätts av ansvarsförsäkring.


Betalt ­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________kronor via Swish/Bankkonto datum________________________________


Jag har läst igenom ovanstående Inackorderings Avtal och Godkänner det.


Datum___________________Underskrift____________________________________________________________________

bottom of page