top of page

Din katt måste vara Försäkrad

Din katt måste ha en gällande försäkring när du lämnar den hos oss. Ta med försäkringsbrevet eller uppgifter till ditt försäkringsbolag med ditt unika försäkringsnummer, så att jag har det vid eventuellt behov.

Lämna även en kontaktperson med gällande Mobilnummer åt oss så vi kan kontakta denne vid ev. sjukdom eller liknande.

Insjuknar din katt under vistelsen, kontaktar jag först givetvis dig och uppsöker veterinär för kontroll och behandling. Kostnad för resa och tid det upptar hos veterinären bekostas av dig som djurägare. Så även kostnaden för själva veterinärbesöket.

Och självklart Vaccinerad

Alla katter som kommer till oss måste vara grundvaccinerade, ta med dig vaccinationsbevis för Kattpest och Kattsnuva. Grundvaccinationen består av 1 vaccination med påfyllning 3 veckor senare. Därefter sker nästa efter 1 år och därefter får inte vaccinationen vara äldre än 3 år enligt veterinärens rekommendation. Om du kommer utan detta bevis får din katt inte stanna hos oss.

Din katt måste också vara fri från loppor och löss! Om jag hittar något tecken på att din katt har loppor eller löss kommer din katt att tas till veterinär för behandling på din bekostnad, inklusive kostnader för resan och tid. Och eventuella kostnader för grundlig desinficering/städning av hela kattpensionatet och preventiv behandling av ALLA andra gäster som är inneboende på vårt kattpensionat.

Din katt måste vara fri från fästingar och mask! Om jag upptäcker att din katt har mask kommer jag att behandla den på din bekostnad, inklusive kostnader för resan och tid för att köpa avmaskningsmedel.

Kontrollera kattens öron så att den inte har öronskabb, eller annan ohyra. Vid misstanke om öronskabb, som är smittsamt, tas katten till veterinär för undersökning. Vid konstaterad öronskabb låter vi veterinär påbörja behandling av katten. Därefter tar vi kontakt med din kontaktperson för avhämtning av katten, vi kan inte inhysa katter med öronskabb i pensionatet p.g.a den stora smittorisken.

Om katten/katterna skulle bära på smitta/ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kattägaren för eventuella krav från andra kattägare samt kostnader för en total sanering.

Det är du som kattägare som ser till att din katt är smittofri.

Om vi konstaterar mask på din katt behandlar vi den omedelbart med avmaskningsmedel, till en kostnad på 600kr för avmaskning & sanering.

Trots vår höga hygienstandard finns ändå en smittorisk. 

Kastrerad Hankatt ¨ Ja

Könsmogna hankatter som är äldre än 6 månader måste vara kastrerade.

Skulle din katt bli könsmogen under sin vistelse hos oss och börjar spraya/markera med urin, tar vi en saneringskostnad av Kattpensionatet på 600kr.


Glöm inte att under april t.o.m. oktober är det obligatoriskt att behandla sina utekatter med fästingmedel. Behandlingen med fästingmedel skall ha påbörjats i god tid innan ankomst, katten får inte ha ohyra när den kommer till oss. (detta gäller inte om din katt enbart är innekatt).

bottom of page